Afdrukken

tarieven

 Klik hier voor de tarieven van 2022

 

Vergoeding Orthodontie 2023

 

Orthodontie vergoeding 2023

Het vergelijken van vergoedingen voor orthodontie tussen zorgverzekeraars is lastig en complex. De dekking voor orthodontie kan zowel in een aanvullende verzekering als in een tandartsverzekering opgenomen zijn. Elke grote zorgverzekeraar heeft één of meer aanvullende verzekeringen waarin deze dekking is opgenomen. De verschillen in premie en vergoedingen zijn enorm. Zorgverzekeraars kunnen een maximumbedrag per totale orthodontie behandeling vergoeden, of er wordt een percentage (gedeelte) van alle kosten, al dan niet met een maximum vergoeding, vergoed. Er zijn ook zorgverzekeraars die de gehele orthodontie behandeling vergoeden. Tegenwoordig is de leeftijdsgrens gesteld tot 18 jaar. Boven die leeftijd is de vergoeding vaak veel beperkter of zelfs niet mogelijk. Zoekt u meer informatie over tandartsverzekeringen? Kijk dan op het tandartsverzekeringen overzicht, hier worden de tandartsverzekeringen vergeleken en besproken.

Orthodontie kinderen tot 18 jaar

De orthodontische behandeling van uw kind tot 18 jaar is bij sommige verzekeraars al op uw aanvullende polis meeverzekerd. Het is dan ook verstandig om uw kinderen te koppelen aan de ouder met de beste aanvullende zorgverzekering. De tendens is  dat u vaker voor een kind zelf een aanvullende verzekering dient af te sluiten. Dit alles verschilt per zorgverzekeraar en per pakket. Meer informatie over de vergoedingen voor beugelbehandelingen bij jeugdigen tot 18 jaar vindt u in de tabel met vergoedingen van Orthodontie voor Kinderen.

Orthodontie volwassenen

Een orthodontische behandeling bij volwassenen wordt over het algemeen minder uitgebreid vergoed dan bij jongeren. Toch is het vergelijken van de verschillen tussen de verzekeringspakketten hier zeker interessant in het geval u een beugelbehandeling overweegt. Er zijn namelijk verzekeraars die geen enkele kosten voor orthodontie voor volwassenen dekken. Enkele verzekeraars vergoeden echter meer dan  €1000,- per beugeltraject! Voor meer informatie en het vergelijken van premies en vergoedingen, ga naar de tabel met vergoedingen van Orthodontie voor Volwassenen.

Kosten orthodontie

Een gemiddelde orthodontische behandeling kost tussen de €2000,- en €3000,-. Beugelbehandelingen die minder zichtbaar zijn zoals onzichtbare beugels zijn vaak nog eens €1000,- duurder. De behandeling duurt vaak zo’n twee jaar en speelt zich af in twee à drie verzekeringsjaren. Houdt u er rekening mee dat wanneer de aanvang van de behandeling niet in het begin van het jaar is deze al snel in 3 jaar verzekeringsjaren valt. Indien u de kosten voor de orthodontische behandeling (deels) zelf betaalt kan het zijn dat u het ene jaar meer geld kwijt bent aan de behandeling, dan de opvolgende jaren. De kosten van de orthodontische behandeling zijn vaak niet evenredig verdeeld over de jaren, het starten van de behandeling brengt eigenlijk altijd meer kosten met zich mee. De uiteindelijke kosten hangen af van de benodigde behandeling en methode en hoe de orthodontie-tarieven door de NZA zijn vastgesteld. U zult bij een intake dan ook een begroting krijgen.

Orthodontie vergoeding uit basisverzekering

Orthodontie wordt in uitzonderlijke gevallen (deels) vanuit de basisverzekering vergoed. Het gaat hierbij om aangeboren afwijkingen aan het gezicht, of ernstige standsproblemen van kaken en/of tanden die functioneren onmogelijk maken. Bij behandeling van deze problematiek is er vaak sprake van een uitgebreide orthodontische behandeling waarbij regelmatig ook kaakchirurgische operaties noodzakelijk zijn. Voor vergoeding van orthodontie bij dit soort afwijkingen zal voorafgaand een aanvraag bij de zorgverzekeraar worden ingediend door de orthodontist. Aan de hand van deze aanvraag kan de zorgverzekeraar besluiten de behandeling wel/niet te vergoeden.

 

Bronvermelding: vergelijkmondzorg.nl  Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze website, controleer altijd bij uw zorgverzekeraar of zorgverlener de gegevens.

 

 Vergoeding MRA beugel

 

Sinds 1 januari 2010 wordt een MRA vergoed vanuit de basisverzekering. Om daarvoor in aanmerking te komen, moet u een AHI hebben tussen de 5 en 30 én daar klachten door ervaren. Uw AHI wordt gemeten in een slaaponderzoek dat meestal wordt uitgevoerd via een longarts of KNOarts.
Zij schrijven vervolgens een verwijsbrief. Daarin moeten de AHI en de klachten duidelijk vermeld staan. Daarnaast moet er in uw verwijsbrief staan dat er wordt gekozen voor MRA therapie.
Als u aan deze voorwaarden voldoet, kunt u zich melden bij bij onze praktijk voor een eerste consult. Bij dit eerste consult kijkt de orthodontist of uw gebit geschikt is voor een MRA. 

Omdat de MRA vergoed wordt vanuit de basisverzkering heeft dit betrekking op uw eigen risico. 

Kijk voor meer informatie op de website van Somnomed Goedegebuure.  https://www.apneupagina.nl/kosten-en-vergoedingen/