Afdrukken

klachten & opmerkingen


Doe uw mond open
Mocht het een keer voorkomen dat u vindt dat wij u onjuist of onzorgvuldig informeerden of behandelden? Laat het ons weten! Vraag ons om een verhelderend gesprek. Een van onze medewerkers of een van de orthodontisten kan nog eens uitleggen waarom hij of zij iets op een bepaalde manier deed. Wij kunnen dan gezamenlijk zoeken naar een oplossing en zien uw eventuele klacht of opmerking als een prikkel om onze manier van behandelen of onze praktijkorganisatie verder te verbeteren.

Informatiepunt en klachtenregeling
U kunt telefonisch advies inwinnen, als wij er samen niet uit komen, bij het Tandheelkundig Informatiepunt (TIP). Het TIP is opgericht door onze beroepsorganisatie, de NMT. Levert ook dit geen bevredigende oplossing, dan kunt u gebruik maken van de NMT-klachtenregeling waarbij wij zijn aangesloten. Daarbij zijn twee mogelijkheden, namelijk bemiddeling en formele klachtbehandeling, resulterend in een uitspraak.