Afdrukken

nieuws

november 2018

U kunt via deze link naar de nieuwe tarieven voor de aanvullende orthodontie verzekering voor komend jaar: 

https://vergelijkmondzorg.nl/orthodontie/ 

november 2018

Wij zijn sponsor van het kindertehuis Stichting Sumbing Bibir in Hyderabad India. https://sumbingbibir.nl/index.php 

In de Indonësische archipel worden relatief veel kinderen met een gespelten lip of open gehemelte geboren. Deze kinderen worden door hun zichtbare  'anders zijn' vaak slecht geaccepteerd in de samenleving. En schisis is met een operatie prima te verhelpen is en de kinderen verder gezond door het leven kunnen daarna. Helaas hebben de families van veel Indonesische kinderen daar het geld niet voor. 

Eén of twee maal per jaar organiseert de stichting een missie waarbij een klein team van Nederlandse specialisten als vrijwilliger naar Indonesië reist om kinderen met schisis te opereren. Het team werkt daar samen met een team van Indonesische specialisten, anesthesisten, verpleegkundigen en chirurgen-in-opleiding die naar de projectlocatie reizen, om daarmee ook een stuk kennisoverdracht te bewerkstelligen. 

stichting sumbing bibir

 

 

 

3 april 2018

Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegegevensbescherming (AVG) in werking. De AVG eist dat wij als praktijk u informeren hoe wij als zorgverlener met uw persoonsgegevens omgaan. Dit kunt u hieronder lezen. 

 

Privacy reglement

 

Privacy in de mondzorgpraktijk

 

Voor een goede mondzorg behandeling is het noodzakelijk van iedere patiënt(e) een tandheelkundig dossier samen te stellen. Het dossier bevat aantekeningen over zijn/haar gebitstoestand, gegevens over de uitgevoerde behandelingen en verslagen van onderzoeken. Ook worden gegevens opgenomen die elders, bijvoorbeeld bij zijn/haar huisarts, met zijn/haar toestemming zijn opgevraagd. Omgekeerd kunnen gegevens uit het dossier worden verstrekt aan andere zorgverleners. Dit gebeurt niet wanneer hij/zij daar uitdrukkelijk bezwaar tegen maakt. De gegevens kunnen ook door een waarnemer of voor overleg met andere mondzorgkundigen worden gebruikt.

 

Een beperkt aantal gegevens uit het dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie. Ook worden gegevens uit het dossier aan anderen verstrekt als dat wettelijk is voorgeschreven.

 

Beveiliging van de gegevens

 

De praktijk draagt er zorg voor dat de gegevens veilig worden opgeborgen, dat deze niet verloren raken en niet in onbevoegde handen komen. Alleen rechtstreeks bij de behandeling betrokken personen hebben toegang tot de gegevens. Bijvoorbeeld de mondhygiëniste, de assistent of een waarnemer. Zij hebben alleen toegang tot die gegevens in het dossier die noodzakelijk zijn voor hun taak. Deze personen zijn uiteraard verplicht tot geheimhouding.

 

Bewaartermijn

 

De algemene bewaartermijn van de gegevens is vijftien jaar. Het kan voorkomen dat de gegevens langer bewaard moeten worden, bijvoorbeeld omdat dit van belang is voor langlopende of terugkerende behandelingen. Het initiatief tot langer bewaren kan ook van de patiënt(e) uitgaan.

 

Recht tot inzage, afschrift, correctie, aanvulling en afscherming

 

De patiënt(e) heeft er recht op zijn/haar gegevens in te zien en kan om een (foto)kopie van de gegevens verzoeken. Als de patiënt(e) van mening is dat de gegevens in zijn/haar dossier inhoudelijk onjuist zijn, dan kan hij/zij vragen deze te corrigeren. Hij/zij kan ook vragen om een door de mondzorg afgegeven(aanvullende) verklaring over de gegevens aan het dossier toe te voegen. Hij/zij kan ook, indien hij/zij prijs stelt op bewaring van de gegevens, verzoeken (bepaalde) gegevens voor anderen af te schermen. De patiënt(e) behoort zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen vier weken, een reactie te ontvangen.

 

Recht op verwijdering en vernietiging

 

De patiënt(e) kan vragen (een deel van) zijn/haar gegevens te vernietigen. Dit verzoek moet binnen drie maanden uitgevoerd worden, tenzij aannemelijk is dat het bewaren van de gegevens van aanmerkelijk belang is voor iemand anders dan de patiënt(e), omdat een wettelijke bepaling vernietiging verbiedt.

 

Klachten

 

Elke patiënt(e) heeft de mogelijkheid tot het indienen van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegeven.

 

 

23 maart 2018

De praktijk is op vrijdag 23 maart gesloten, Onze assistentes zijn naar een assistentendag speciaal georganiseerd voor orthodontieassistentes. 

januari 2018

Vanaf heden kunnen onze patiënten Netpoint Factoring zonder extra kosten bellen via het telefoonnummer 0416-541 509. 

 

 

 

november 2016

Vanaf 1 november 2016 hebben wij een nieuw factoring bureau Netpoint. klik voor meer informatie over ons nieuwe factoring bureau Netpoint.

 

 

juli 2016

PDFtoJPG.me-1.jpg

 


 

mei 2016

De consumentenbond vindt dat het voor patiëntenniet duidelijk genoeg is wie er nu eigenlijk echt specialist is voor orthodontie en wie niet. Daarom is de consumentenbond een onderzoek gestart naar uitingen op websites van praktijken. In de consumentengidsis daar het volgende over te lezen:

13237625_998611220192303_3165477103275265232_n.jpg  

 

13245314_998611223525636_6189795328649748780_n.jpg