Afdrukken

algemene Informatie

 

certificeringMondgezondheid maakt deel uit van de algemene gezondheid. Ons doel is om u te helpen een optimale mondgezondheid te bereiken en te behouden. Bij onze kennismaking verzamelen wij daarom de noodzakelijke gegevens om uw huidige mondconditie in kaart te brengen en uw wensen te bespreken. Hiervoor moet de gezondheidsvragenlijst ingevuld worden. Zo kunnen wij zo optimaal mogelijk aan uw verwachtingen voldoen.

Openingstijden
Voor behandeling op maandag t/m donderdag is de praktijk geopend van 8.00 uur tot 12.30 uur en van 13.00 uur tot 16.30 uur. Op vrijdag van 08.00 tot 12.00 uur.


Bereikbaarheid / toegankelijkheid

De orthodontistenpraktijk is telefonisch bereikbaar onder nummer: 023-3032222.Tijdens werktijd wordt u dan geholpen door de balieassistente. Buiten werktijd en in het weekend staat het antwoordapparaat aan voor de avond- of weekenddienst. Het bandje van het antwoordapparaat geeft u informatie over de dienstdoende orthodontist en bijbehorende adres en telefoonnummers.


Uw afspraak

Wij behandelen uitsluitend na afspraak. Indien u uw afspraak niet kunt nakomen, dient u deze minimaal 24 uur van tevoren af te zeggen, anders kunnen wij de voor u gereserveerde tijd in rekening brengen.

Pijnklachten

Wanneer u een pijnklacht heeft, wacht dan niet tot de volgende controle, maar neem contact met ons op. Bel ons indien mogelijk tussen 8.00 en 10.00 uur of stuur ons een email, zodat wij u eventueel dezelfde dag nog kunnen helpen. Indien de praktijk gesloten is, hoort u op het antwoordapparaat het nummer van de dienstdoende orthodontist.

Medische gegevens

Voor ieders veiligheid verzoeken wij u om ons steeds te informeren omtrent medische bijzonderheden, zoals zwangerschap, medicijngebruik, ziektes, infecties, afwijkingen, etc.

Privacyregeling en geheimhouding

PatiĆ«nteninformatie wordt niet aan derden door gestuurd of verteld zonder overleg met de orthodontist en met mede weten van de patiĆ«nt. Alle informatie blijft binnen het praktijkpand, behalve als het informatie betreft voor een specialist of huisarts, die de informatie nodig heeft voor medisch onderzoek (verwijzing).  Wanneer u uw dossier opvraagt of wanneer een dossier overgedragen moet worden, bijvoorbeeld i.v.m. een verhuizing, dan wordt er een machtigingsformulier voor het overdragen van het dossier ingevuld en ondertekend. 

Klanttevredenheid

Wij meten met regelmaat de klanttevredenheid om op de hoogte te blijven van uw wensen en behoeften. Vanzelfsprekend kunt u deze ook melden bij de balieassistente en/of de orthodontist.

Betalingsvoorwaarden

De betaling van behandelingen gaat via een factoring-bedrijf., Netpoint Factoring. Voor vragen over uw factuur kunt u terecht op www.uwdeclaraties.nl Verdere informatie over de betalingsvoorwaarden is te verkrijgen bij de balieassistente..

Meningsverschil

Indien u een meningsverschil heeft met uw orthodontist en denkt dat de orthodontist aantoonbaar in gebreke is gebleven, zonder dat u dat samen heeft kunnen oplossen, dan kunt u zich richten tot de NMT (Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Tandheelkunde) en om bemiddeling vragen.

Met vriendelijke groet,

 

mw. N.C.W. van der Kaaij, mw. A.C.F. Karsten, mw. P.C.M. Zuurbier

indruk van de praktijk...